Trwa ładowanie...

Polisa na życie. Zabezpieczenie finansowe i… spokój ducha

Ubezpieczenia na życie stanowią fundament planowania przyszłości, oferując konkretne środki finansowe w sytuacjach kryzysowych. Zabezpieczają rodzinę ubezpieczonego, minimalizując ekonomiczne konsekwencje nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak śmierć lub trwała niezdolność do pracy. Jak wykazują badania - ubezpieczenie przestaje być postrzegane jedynie jako formalność czy zobowiązanie, ewoluując w kierunku kluczowego produktu finansowego na zabezpieczenie przyszłości.

Płatna współpraca z UNUM
 Źródło: materiały partnera
d4bk96m
d4bk96m

Polisa na życie pełni rolę zabezpieczenia finansowego dla rodziny ubezpieczonego, gwarantując wypłatę określonej kwoty w przypadku jego śmierci. Środki te mogą być wykorzystane na pokrycie bieżących potrzeb życiowych, edukację dzieci czy spłatę kredytu mieszkaniowego, zapewniając bliskim stabilność finansową w trudnych chwilach.

Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Unum pokazuje, że wielu Polaków docenia tę formę zabezpieczenia przyszłości – 56% respondentów deklaruje, że ma polisę na życie, chociaż wciąż jeszcze nie wszyscy doceniają ją jako fundament stabilności finansowej i emocjonalnej.

- Według naszych analiz, najczęściej sięgamy po polisy na życie, gdy doświadczamy poważnych zmian: powiększenie rodziny, zakup domu bądź mieszkania lub gdy doświadczenie poważnej choroby uzmysławia nam kruchość życia i konieczność zabezpieczenia bliskich – twierdzi Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum Życie.

Zdrowia i pieniędzy

Badanie obejmuje też ocenę własnej sytuacji finansowej respondentów i pokazuje, że nie czujemy się pewnie na tym gruncie. Średnie poczucie bezpieczeństwa finansowego wśród Polaków oscyluje wokół poziomu 6,5 na skali od 1 do 10.

d4bk96m

Myśląc o przyszłości, najbardziej martwimy się o własne zdrowie (63% respondentów wskazało na to jako największą troskę), zdrowie dzieci (51%) i partnera (39%). Zaraz po tym pojawia się komfort finansowy rodziny (37%). Dalej są obawy o zdrowie rodziców, relacje czy zachowanie obecnego statusu materialnego.

Sposobem na zabezpieczenie tych potrzeb są oszczędności – taką odpowiedź wskazało 61% badanych, dopiero potem pojawia się dbanie o zdrowie, rozumiane jako prowadzenie zdrowego stylu życia i profilaktyka. Na kolejnym miejscu pojawiają się w tym kontekście ubezpieczenia, które – jako na sposób zabezpieczenia swoich trosk – wskazało jednak tylko 28% badanych.

- Ci, którzy mają polisę na życie, doświadczają pewnego poziomu komfortu i spokoju ducha, że w razie nieszczęścia ich bliscy będą zabezpieczeni. Ale do samych produktów ubezpieczeniowych Polacy podchodzą z pewną rezerwą, która wymaga edukacji i rozmowy o znaczeniu ochrony jako realnej pomocy – mówi Joanna Opolska, agentka ubezpieczeniowa.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Ubezpieczenie coraz ważniejsze

Jak się okazuje – w praktyce jednak wierzymy w skuteczność ubezpieczenia. Na pytanie "W razie Twojej nagłej śmierci lub poważnej choroby, na jakie zabezpieczenie mogą liczyć Twoi bliscy?" – polisa na życie to strategia 44% badanych, pojawia się zaraz po oszczędnościach (53%) a przed nieruchomościami i innymi aktywami (23%).

d4bk96m

Co jednak niepokojące – aż 17% osób zadeklarowało, że w razie ich śmierci ich bliscy nie mogą liczyć na żadne zabezpieczenie.

W kontekście ubezpieczenia na życie badani najczęściej (28%) wskazują kwotę między 50 a 100 tys. złotych jako sumę, która pokryłaby aktualne i przyszłe zobowiązania finansowe rodziny w razie ich śmierci. Więcej potrzebuje tylko 15%, za to niemal ¼ badanych wystarczy kwota poniżej 50 tys. zł. W sumy powyżej 100 tys. celuje ponad 30% badanych. I znów pojawia się grupa osób, które nie czują potrzeby, by zadbać o bliskich za pomocą polisy na życie – aż 13% twierdzi, że nie jest im ona w ogóle potrzebna.

- Suma ubezpieczenia to kwota, na którą umawiamy się z towarzystwem ubezpieczeń, że zostanie wypłacona bliskim w razie naszej śmierci, trwałego inwalidztwa czy choroby śmiertelnej. Ma ona pokryć zobowiązania i koszty życia w sytuacji, gdy rodzina pozbawiona będzie jednego źródła dochodu. W jej szacowaniu powinniśmy uwzględnić nie tylko obecne zobowiązania, takie jak kredyty czy bieżące opłaty, ale też przyszłe plany, np. edukację dzieci. Bo bez tego źródła dochodów znacznie trudniej będzie im odkładać na przyszłość – dodaje Małgorzata Morańska.

d4bk96m

Jak wybieramy polisę

Niełatwo podejmujemy decyzję o zakupie ubezpieczenia na życie. Najczęściej skłaniają nas do tego trudne okoliczności, dopiero w kryzysie jesteśmy skłonni lepiej zadbać o przyszłość. Aż 43% badanych przyznało, że do takiego kroku skłoniłaby ich własna poważna choroba. Na górze listy jest też choroba czy wręcz śmierć w bliskiej rodzinie. Pozytywne wydarzenia, jak narodziny dziecka to impuls do zakupu polisy tylko dla 9% badanych.

Kiedy się już zdecydujemy na ubezpieczenie na życie, przy jego wyborze kierujemy się w ponad połowie przypadków wysokością składki, liczy się też wysokość sumy ubezpieczenia i wartość wypłacanych świadczeń. Na zakres ochrony uwagę zwraca tylko 34% badanych. Jeszcze mniej liczy się reputacja ubezpieczyciela, oferowane dodatkowe świadczenia czy czytelność oferty lub – na samym końcu (8%) dostępność ubezpieczyciela.

d4bk96m

Tymczasem – co podkreśla ekspert Unum – same kwestie finansowe nie powinny być wyznacznikiem wyboru oferty.

- Dobre ubezpieczenie charakteryzuje się przede wszystkim odpowiednim zakresem ochrony. Im jest szerszy, tym więcej przypadków będzie obejmował. Polisy na życie, co do zasady, zapewniają wypłatę w sytuacji śmierci lub trwałego inwalidztwa, ale można je odpowiednio rozwinąć o dodatkowe kryteria, jak np. ochrona na wypadek poważnych chorób, chorób kardiologicznych, onkologicznych czy pobytu w szpitalu. Niektóre polisy zapewnią nam wypłatę pieniędzy przy dożyciu do określonego wieku, co zapewni nam środki na emeryturze – podkreśla Joanna Opolska.

Warto również zauważyć, że wśród osób nieposiadających ubezpieczenia na życie, głównymi przyczynami są postrzeganie składek jako zbyt drogich (78%) oraz obawa, że nie dostaną pieniędzy z polisy (57%). Tu trzeba wyjaśnić, że rynek ubezpieczeń na życie oferuje bardzo szeroki wachlarz produktów. Wybór odpowiedniego rodzaju polisy zależy od indywidualnych potrzeb, celów finansowych oraz możliwości ubezpieczonego, co czyni sektor ubezpieczeń na życie niezwykle elastycznym i dostosowanym do różnych sytuacji życiowych.

d4bk96m

Coraz więcej ubezpieczonych

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, całkowite przychody ze składek na ubezpieczenia na życie osiągnęły wartość 17 miliardów złotych na koniec trzeciego kwartału 2023 roku. Z tej sumy, 7,8 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 11,2% w stosunku do poprzedniego roku, przypadło na ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym. Pozostała część, czyli 6,1 miliarda złotych, została przeznaczona na ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

W sumie ubezpieczenie na życie ma około 25 milionów Polaków. W trzecim kwartale 2023 roku ubezpieczyciele wypłacili w formie odszkodowań z tych polis w sumie 12,3 mld zł.

Płatna współpraca z UNUM
d4bk96m
d4bk96m