Trwa ładowanie...
d4aa73i
espi

POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...

POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramach skupu akcji własnych. (38/2012)

Share
d4aa73i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramach skupu akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją postanowień uchwały nr 16 § 5 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 05 maja 2011 roku, zawiadamia, że w dniu 2012-11-26 otrzymał informację o transakcjach dokonanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu dotyczących skupu akcji POLMAN S.A. w okresie 19 ? 23 listopada 2012r. Zarząd POLMAN S.A. jednocześnie informuje, iż na dzień sporządzania raportu, tj. 26 listopada 2012 roku Spółka POLMAN posiada 1 718 351 akcji, co jest równe 1 718 351 głosów na WZ Spółki. Transakcje nastąpiły zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 31.08.2011 roku "umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych POLMAN S.A." pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Spółką POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nr 16 w sprawie: "przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej Spółką i współpracowników Spółki" (§4 ust. 1 b)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2011r. Zestawienie transakcji Dzień Godzina ilość Nazwa Cena 2012-11-19 14:11:26 2 493 POLMAN 0,28 2012-11-20 16:57:02 2 381 POLMAN 0,28 2012-11-21 15:28:09 2 269 POLMAN 0,28 2012-11-22 14:24:18 2 159 POLMAN 0,28 2012-11-23 15:28:32 2 043 POLMAN 0,29 RAZEM: 11 345 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

| | | POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMAN S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-197 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Na Skraju | | 68 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 720 02 77 | | +48 22 720 02 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@polman.pl | | www.polman.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-00-31-958 | | 012110950 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Mariusz Nowak Prezes Zarządu Mariusz Nowak
2012-11-26 Piotr Krawczyk Wiceprezes Zarządu Piotr Krawczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

Podziel się opinią

Share
d4aa73i
d4aa73i