Trwa ładowanie...
d3kt9ik
espi

POLMED S.A. - Korekta raportu nr 43/2012 z dnia 19.11.2012 r. (43/2012)

POLMED S.A. - Korekta raportu nr 43/2012 z dnia 19.11.2012 r. (43/2012)

Share
d3kt9ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 43/2012 z dnia 19.11.2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Dnia 19 listopada 2012 r. raportem bieżącym nr 43/2012 Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2012 z dnia 6 listopada 2012r., przekazał do publicznej wiadomości oświadczenie biegłego rewidenta Pani Anny Stasiak prowadzącej działalność gospodarczą w Łodzi pod firmą Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe Anna Stasiak odnośnie potwierdzenia danych zawartych w raporcie bieżącym nr 40/2012 z dnia listopada 2012 r. dotyczącym rozwiązania umowy z biegłym rewidentem. W związku z otrzymaniem przez Spółkę kolejnego pisma w tym przedmiocie od biegłej rewident Pani Anny Stasiak, niezbędne jest przekazanie zmienionego oświadczenia do publicznej wiadomości. Przedmiotem korekty oświadczenia biegłego rewidenta jest sprostowanie informacji o niewysłaniu przez Zarząd POLMED S.A. pisma informującego o konieczności sporządzenia przez biegłego rewidenta pisma adresowanego do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten potwierdza lub nie informacje podane w
raporcie bieżącym. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 20 w zw. z § 6 ust. 2 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Pismo Pani Anny Stasiak do KNF.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kt9ik

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2012-11-21 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kt9ik

Podziel się opinią

Share
d3kt9ik
d3kt9ik