Trwa ładowanie...
d2jubch

POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (17/2012)

POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (17/2012)

Share
d2jubch

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje o zawarciu w dniu 30 marca 2012 r. przez Spółkę transakcji nabycia 1 834 akcji własnych w celu ich umorzenia. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu "POLNA" S.A. z dnia 19 marca 2012 r. "w sprawie uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 r." dotyczącą nabywania nie więcej niż 612 896 (23,71 %) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (Program) (raport bieżący nr 9/2012 z dnia 19 marca 2012 r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 13 marca 2012 r. (raport bieżący nr 7/2012 z dnia 13 marca 2012 r.). Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabywający akcje na rachunek i na rzecz "POLNA" S.A. Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje nt. parametrów
skupu akcji w dniu 30 marca 2012 r.: ? Liczba nabytych akcji: 1 834 szt., ? Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 11,68 zł., ? Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 1 834, ? Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,0709%. ? Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,80 zł. Łącznie "POLNA" S.A. posiada 474 712 szt. (w tym 472 130 szt. nabytych do 31.12.2011 r.) akcji własnych, które stanowią 18,3639% kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 474 712 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Piotr Woś Członek Zarządu
2012-04-02 Bożena Polak Główny Księgwy - Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch