Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (86/2011)

POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (86/2011)

Share
d3h4f6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2011 r. przez Spółkę transakcji nabycia 60 akcji własnych w celu ich umorzenia. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu "POLNA" S.A. z dnia 17 listopada 2011r. "w sprawie uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r. dotyczącą nabywania nie więcej niż 58 502 (2,26%) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (Program) (raport bieżący nr 58/2011 z dnia 17 listopada 2011r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8 listopada 2011 r. (raport bieżący nr 56/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.). Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabywający akcje na rachunek i na rzecz "POLNA" S.A. Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje
nt. parametrów skupu akcji w dniu 15 grudnia 2011 r.: ? Liczba nabytych akcji: 60 szt. ? Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 9,55 zł. ? Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 60. ? Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,0023 %. ? Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,80 zł. Łącznie "POLNA" S.A. posiada 462 318 sztuk akcji własnych, które stanowią 17,8845 % kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 462 318 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2011-12-16 Piotr Woś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o