Trwa ładowanie...
d47unl8

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (44/2014)

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (44/2014)

Share
d47unl8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Emisja obligacji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 11.12.2014 r. wyemitowała 2.900 sztuk obligacji, dwu i trzyletnich, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 29,0 mln zł. Dla 1.850 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000,- zł każda, termin wykupu przypada w dniu 11.12.2017 r., zaś 1.050 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000,- zł każda, Spółka winna wykupić w dniu 12.12.2016 r. (?Obligacje?). Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone. Organizatorem emisji był mBank SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA ("Polnord", "Company") informs that on 11 December 2014 it issued 2,900 two- and three-year bonds with the total nominal value of PLN 29.0 million. The maturity date for 1,850 bonds with the nominal value of PLN 10,000 each is on 11 December 2017, while 1,050 bonds with the nominal value of PLN 10,000 each are to be redeemed by the Company on 12 December 2016 ("Bonds"). The Bond issue was not a public issue. All issued Bonds were subscribed and fully paid up. The arranger of the issue was mBank SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2014-12-11 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8