Trwa ładowanie...
dsqz8no

POLNORD - porozumienie o wypłacie kwot dodatkowych w związku ze sprzedażą wierzytelności (53/2012)

POLNORD - Podpisanie porozumienia o wypłacie kwot dodatkowych w związku z umowami sprzedaży wierzytelności (53/2012)

Share
dsqz8no
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podpisanie porozumienia o wypłacie kwot dodatkowych w związku z umowami sprzedaży wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
POLNORD SA ("Spółka", "Polnord"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., informuje o zawarciu przez Spółkę z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") porozumienia dodatkowego ("Porozumienie") w sprawie zapłaty przez Bank na rzecz Polnord kwot dodatkowych ("Kwota Dodatkowa") na podstawie podpisanych przez Strony dwóch umów sprzedaży wierzytelności, szerzej opisanych w przywołanych powyżej raportach bieżących. Wysokość Kwoty Dodatkowej należnej na podstawie Porozumienia wyniesie 25.000.000 PLN, z czego 20.000.000 PLN będzie płatne do 11 stycznia 2013 r. Środki pozyskane przez Spółkę z tytułu Kwoty Dodatkowej zostaną przeznaczone na akwizycję nowych projektów deweloperskich. Strategia Spółki przewiduje poszerzenie oferty o co najmniej 6-8 nowych projektów w segmencie mieszkaniowym i zwiększenia sprzedaży lokali do 1.500-2.000 w okresie najbliższych 2 lat.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

| | | Polnord SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 58 628 80 50 | | + 48 58 628 80 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polnord@polnord.pl | | www.polnord.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-000-67-67 | | 000742457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2012-12-27 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

Podziel się opinią

Share
dsqz8no
dsqz8no