Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

POLNORD - Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA (13/2012)

POLNORD - Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA (13/2012)
Share
d3scjt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka", "Polnord") informuje, iż w dniu 12.06.2012 r. Polnord Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Polnord) ("PNI") zawarła z SGB Bank SA z siedzibą w Poznaniu ("Bank") umowę dotyczącą organizacji i obsługi emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60 mln zł ("Program"). Przedmiotowa umowa zawiera gwarancję objęcia przez Bank, wszystkich wyemitowanych przez PNI, obligacji w dacie emisji. W ramach Programu PNI wyemituje zabezpieczone obligacje na okaziciela, w formie zdematerializowanej, z terminem wykupu przypadającym 4 lata po dniu emisji ("Obligacje"). PNI planuje przeprowadzić emisję Obligacji w dniu 20.08.2012 r. Przedmiotowa emisja nie będzie miała charakteru emisji publicznej. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przekazane w dacie emisji z PNI do Polnord w wyniku objęcia przez PNI niezabezpieczonych obligacji Polnord. Wpływy z emisji obligacji w wysokości 60 mln zł Polnord przeznaczy na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych
dniu 21.05.2010 r. w wysokości 42,1 mln zł, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2010 w dniu 21.05.2010 r., zaś pozostałe środki w wysokości 17,9 mln zł zostaną przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, uruchamianie nowych projektów deweloperskich oraz jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Przedmiotowa transakcja wpisuje się w realizowaną z sukcesem przez Zarząd Spółki strategię zastępowania zadłużenia krótkoterminowego zadłużeniem długoterminowym (rolowanie) oraz rozszerzania i zdywersyfikowania kręgu podmiotów inwestujących w obligacje Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2012-06-13 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9