Trwa ładowanie...
d4br2x7
d4br2x7
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Nabycie znaczących aktywów przez spółki zależne (25/2014)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Nabycie znaczących aktywów przez spółki zależne (25/2014)
Share
d4br2x7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znaczących aktywów przez spółki zależne | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014 r. spółki zależne Emitenta - Odlewnia Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Kuźnia Glinik Sp. z o.o. objęły w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Denning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna, akcje w następujący sposób: - Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. objęła 9.117 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 455.850,00 zł. Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. objęła akcje po cenie emisyjnej 4.368,25 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 39.825.335,25 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia prawa do słowno-graficznego znaku towarowego ?Ś? oraz wkład pieniężny w wysokości 4.335,25 zł. - Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. objęła 6.327 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 316.350,00 zł. Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. objęła akcje po cenie
emisyjnej 4.368,25 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 27.637.917,75 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia prawa do słowno-graficznego znaku towarowego ?p?, słownego znaku towarowego ?FUGO ODLEW? oraz wkład pieniężny w wysokości 4.917,75 zł. - Kuźnia Glinik Sp. z o.o. objęła 4.556 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 227.800,00 zł. Kuźnia Glinik Sp. z o.o. objęła akcje po cenie emisyjnej 4.368,25 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 19.901.747,00 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia prawa do graficznego znaku towarowego ?G? oraz wkład pieniężny w wysokości 4.747,00 zł. Powyższe wartości przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.09.2014 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Emitent nabył od spółki Denning Sp. z o.o. ogół praw i obowiązków komplementariusza w spółce Denning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka
komandytowo-akcyjna, a Kuźnia Glinik Sp. z o.o. nabyła od dotychczasowego akcjonariusza tej spółki wszystkie 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości 50,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł. W wyniku dokonanych transakcji akcje objęte przez poszczególne spółki Grupy Emitenta stanowią w kapitale zakładowym spółki Denning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna następujące udziały: - Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. posiada 9.117 akcji zwykłych imiennych serii B stanowiących 43,4% udziału w kapitale zakładowym i dających 9.117 głosów na walnym zgromadzeniu, - Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. posiada 6.327 akcji zwykłych imiennych serii B stanowiących 30,1% udziału w kapitale zakładowym i dających 6.327 głosów na walnym zgromadzeniu, - Kuźnia Glinik Sp. z o.o. posiada 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A i 4.556 akcji zwykłych imiennych serii B stanowiących łącznie 26,5% udziału w kapitale zakładowym i dających 5.556 głosów na walnym zgromadzeniu. Podstawa
prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 41
(ulica) (numer)
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
(telefon) (fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
(e-mail) (www)
7712374309 590722383
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4br2x7

Podziel się opinią

Share
d4br2x7
d4br2x7