Trwa ładowanie...
d1gpfzx
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Szacunek skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PGO za rok 201...

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Szacunek skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PGO za rok 2011r (3/2012)

Share
d1gpfzx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunek skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PGO za rok 2011r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. przedstawia szacunek skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PGO za rok 2011r. Jednocześnie Zarząd informuje, iż prognoza wyniku została opublikowana w prospekcie emisyjnym oraz skorygowana w raporcie bieżącym nr 7/2011. Szacunkowe skonsolidowane wyniki dla roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2011r. kształtują się następująco (w nawiasie podano dane z prognozy): Przychody ze sprzedaży: 255 366,1 tys. zł (256 872,3 tys. zł) Zysk operacyjny (EBIT): 30 031,9 tys. zł (29 407,0 tys. zł) Zysk operacyjny + amortyzacja (EBITDA)
: 38 878,4 tys. zł (38 234,1 tys. zł) Zysk netto: 20 066,5 tys. zł (17 938,1 tys. zł) Wzrost szacunkowego skonsolidowanego zysku netto w stosunku do prognozowanego jest wynikiem zarachowania przychodów finansowych związanych z wyceną pakietu transakcji zabezpieczających typu forward na koniec grudnia 2011r. Szacunek wyników zastał sporządzony na podstawie dokonanej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących okresu 1 stycznia ? 31 grudnia
2011r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011r. zostanie przekazane zgodnie z terminem opublikowanym w raporcie bieżącym nr 2/2012 tj. 29 lutego 2012r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | http://pgo-sa.com.pl/ | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

Podziel się opinią

Share
d1gpfzx
d1gpfzx