Trwa ładowanie...
d4et00c

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta (14/2015)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta (14/2015)

Share
d4et00c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02.09.2015 r. spółka zależna Emitenta ? Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. (dalej Pożyczkobiorca) zawarła ze spółką Skylark 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Black spółka komandytowo-akcyjna (dalej Pożyczkodawca) ?Umowę ramową o udzielanie pożyczek? . Przedmiotem umowy ramowej jest umożliwienie elastycznego udzielania przez Pożyczkodawcę oraz zaciągania przez Pożyczkobiorcę jednej lub kilku pożyczek do maksymalnej łącznej wysokości 50.000.000,00 zł. Poszczególne pożyczki w ramach umowy ramowej będą zawierane na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy w sprawie udzielenia pożyczki, w drodze przedstawienia oferty przez Pożyczkodawcę i jej przyjęcia przez Pożyczkobiorcę. Maksymalny limit pożyczek określony w umowie ramowej jest limitem odnawialnym i może być przez Pożyczkobiorcę wielokrotnie wykorzystywany. Pożyczki będą oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Pożyczkodawca może zażądać od
Pożyczkobiorcy udzielenia zabezpieczenia każdej pożyczki, jeżeli w jego ocenie z uwagi na jej wysokość albo sytuację finansową lub gospodarczą Pożyczkobiorcy jest to niezbędne do zapewnienia pełnej i terminowej spłaty pożyczki. Wartość umowy ramowej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.06.2015 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | www.pgo-sa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c