Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc

Polska potrzebuje lepszej polityki imigracyjnej

Polska potrzebuje lepszej polityki imigracyjnej, w tym skutecznego systemu informacji o potrzebach rynku pracy oraz edukowania tak imigrantów, jak i Polaków po to, by zapobiegać dyskryminacji - to wnioski ze środowej konferencji nt. imigracji zorganizowanej w MSW.
Share
d12wxpc

Dlaczego te kwestie są tak istotne? Jak podkreślali eksperci uczestniczący w konferencji "Polska a Migracje - Wyzwania na dziś i na jutro", cudzoziemcy wypełniają na polskim rynku pracy lukę, która powstaje w związku z wyjazdem Polaków np. na Zachód.

"Migranci przyjeżdżając do Polski, przywożą ze sobą nie tylko walizkę, ale też nowe umiejętności, zdolności, nowe spojrzenie i na pewno warto to spożytkować" - mówiła podczas spotkania Anna Rostocka z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Jak dodała, z potencjału tkwiącego w migracji warto korzystać, bo może on przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju.

Zaznaczyła jednak, że do tego, by tak się stało, potrzebna jest dobrze zorganizowana polityka migracyjna i poszanowanie praw cudzoziemców.

d12wxpc

Z kolei dyrektor polityki migracyjnej MSW Monika Prus podkreśliła, że Polska jest zainteresowana migracjami i powinna imigrantów przyjmować, ale tak, żeby to było z obopólną korzyścią. Jak wyjaśniła, chodzi m.in. o to, by zapobiegać imigracjom nielegalnym oraz by pozyskiwać tych cudzoziemców, którzy mogą wnieść swój wkład w rozwój naszego kraju.

Jak zaznaczyła, część zadań stoi w tym zakresie przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. "Trzeba ustanowić bardziej skuteczny system pozyskiwania informacji o potrzebach rynku pracy, bo na dzień dzisiejszy mamy wiedzę na temat tego, jakie zawody są deficytowe, jakie nadwyżkowe, jaka jest sytuacja w urzędach pracy, ale tak naprawdę gdyby ktoś się zapytał, w jakich dziedzinach potrzebujemy imigrantów, to ten obraz jest niepełny" - tłumaczyła.

Według niej kolejnym istotnym wyzwaniem jest zapewnienie zarówno Polakom jak i przebywającym w Polsce cudzoziemcom możliwości aktywizacji zawodowej oraz dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. "Dalszy krok to określenie, jak zachęcać imigrantów do przyjazdów do pracy w Polsce" - dodała.

Zdaniem Prus istotna jest także integracja. "Na dzień dzisiejszy zadania integracyjne są podejmowane wobec tych obcokrajowców, którzy mają ochronę międzynarodową bądź ochronę uzupełniającą. Ważne jest, by pewne elementy oferty integracyjnej były też dostępne dla innych cudzoziemców, którzy chcieliby związać z Polską swoją przyszłość. Chodzi tu np. o wsparcie w zakresie nauki języka polskiego czy wiedzy o obowiązujących w Polsce normach obyczajowych" - powiedziała.

Zaznaczyła równocześnie, że bez takiej integracji przyjmowanie imigrantów może prowadzić do konfliktów. Wskazała, że edukacja musi być dwustronna i nie tylko obejmować cudzoziemców ale też Polaków. "Polacy też muszą mieć świadomość, czym jest migracja, żeby nie dopuszczać do zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym" - powiedziała.

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc