Trwa ładowanie...
d3zmpgp

POLSKIE JADŁO S.A. - Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu A...

POLSKIE JADŁO S.A. - Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2013 roku (10/2013)

Share
d3zmpgp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 roku: - Jan Aleksander Kościuszko, posiadający 3.618.796 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, dających łącznie prawo do 7.237.592 głosów, co stanowi 7,74 % udziału w kapitale zakładowym i 14,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Procentowy udział tych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polskie Jadło S.A. w upadłości likwidacyjnej wynosił 49,6 %. - Krzysztof Moska posiadający 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających łącznie prawo do 3.000.000 głosów, co stanowi 6,41 % udziału w kapitale zakładowym i 5,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Procentowy udział tych akcji na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki Polskie Jadło S.A. w upadłości likwidacyjnej wynosił 20,56 %. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zmpgp

| | | POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 292 02 60 | | 012 292 02 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jan Kościuszko Przewodniczący Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp