Trwa ładowanie...
d4m1i5r

POLSKIE JADŁO S.A. - Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie...

POLSKIE JADŁO S.A. - Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 30 stycznia 2013 roku Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. (9/2013)

Share
d4m1i5r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
POLSKIE JADŁO S.A.
Temat
Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 30 stycznia 2013 roku Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. w upadłości likwidacyjnej powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej: - Pan Jan Kościuszko - Pan Krzysztof Atłasiewicz - Pani Magdalena Grzybowska - Pan Marcin Stacewicz - Pani Renata Musiał - Pani Anna Dereń Ponadto Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Janowi Kościuszko.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

| | | POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 292 02 60 | | 012 292 02 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jan Kościuszko Przewodniczący Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r