Trwa ładowanie...
d3bp3bo

POLSKIE JADŁO S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3...

POLSKIE JADŁO S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2013 roku (8/2013)

Share
d3bp3bo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent zawiadamia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. przyjęło w dniu 30 stycznia 2013 roku następujące uchwały: "Uchwała nr 1 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej dokonuje wyboru Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.296.571 akcji stanowiących 22,02 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13.915.367, w tym głosów za oddano 13.915.367, a głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Atłasiewicza. "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLSKIE JADŁO S.A. w
upadłości likwidacyjnej z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu jawnym: z 10.884.400 akcji stanowiących 23,28 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 14.503.196, głosów za oddano 14.493.606, a wstrzymujących się głosów było 10.000, a głosów przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta. "Uchwała nr 3 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pan Jana Kościuszko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.884.400 akcji stanowiących 23,28 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 14.503.196, głosów za oddano 9.714.580, głosów przeciw oddano 4.488.616, a głosów wstrzymujących się 300.000. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta. "Uchwała nr 4 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Atłasiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 9.741.697 akcji stanowiących 20,84 %
kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13.360.493, głosów za oddano 7.379.038, a głosów przeciw oddano 4.634.081, wstrzymujących się oddano 1.347.374. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta. "Uchwała nr 5 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Dereń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 9.302.488 akcji stanowiących 19.90 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 12.921.284, głosów za oddano 8.417.018, a głosów przeciw 4.404.266 i wstrzymujących się 100.000. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta. "Uchwała nr 6 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Renatę Musiał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.832.843 akcji stanowiących 23,17 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 14.317.139, głosów za oddano 7.324.717, a głosów przeciw 6.545.048, wstrzymujących się 447.374. Oddano 134.500 nieważnych głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta. "Uchwała nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Biernata. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.920.343 akcji stanowiących 23,36 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów
14.539.139, głosów za oddano 6.126.251, a głosów przeciw 7.378.888, wstrzymujących się 1.034.000. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 nie została przyjęta. "Uchwała nr 8 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Grzybowską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.972.400 akcji stanowiących 23,47 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 14.591.196, głosów za oddano 14.361.217, a głosów przeciw 100.150, wstrzymujących się nie oddano 129.829. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta "Uchwała nr 9 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w
sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Pado. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.972.400 akcji stanowiących 23,47 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 14.591.196, głosów za oddano 5.830.934, a głosów przeciw 7.760.262, wstrzymujących się 1.000.000. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 nie została przyjęta "Uchwała nr 10 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Stacewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.770.843 akcji stanowiących 23,04 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 14.389.639, głosów za oddano 14.389.639, a głosów przeciw i
wstrzymujących się nie oddano. Oddano jeden głos bez wskazania ilości nieważny. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została przyjęta. "Uchwała nr 11 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w upadłości likwidacyjnej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Kubasa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 10.920.843 akcji stanowiących 23,36 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 14.503.196, głosów za oddano 7.126.751, a głosów przeciw 7.269.792, wstrzymujących się 143.096. Oddano jeden głos bez wskazania ilości nieważny. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 nie została przyjęta. "Uchwała nr 12 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w
sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Janowi Kościuszko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". W głosowaniu tajnym: z 9.647.587 akcji stanowiących 20,64 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 8.416.267, a głosów przeciw oddano 3.570.799, a wstrzymujących się oddano 1.034.000. Głosów nieważnych oddano 245.317. Sprzeciwów nie zgłoszono. Wobec powyższych wyników Magdalena Grzybowska wycofała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta i Jan Kościuszko został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bp3bo

| | | POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 292 02 60 | | 012 292 02 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jan Kościuszko Przewodniczący Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo