Trwa ładowanie...
d4b7ne3
d4b7ne3
espi

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ko ... - EBI

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu koncesyjnym na zarządzanie i organizację imprez w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym. (17/2014)
Share
d4b7ne3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu koncesyjnym na zarządzanie i organizację imprez w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. ("Emitent") informuje, że spółka zależna PTWP Event Center Sp. z o.o. otrzymała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie koncesji na usługi pn. ?świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo ? Sportową ?Spodek? w Katowicach (BZP.271.8.2.2013). Zgodnie z ww. informacją z Miasta Katowice (koncesjodawca) za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta PTWP Event Center Sp. z o.o. Informacja publikowana jest ze względu na to, iż w przypadku gdy postępowanie koncesyjne lub ww. ocena nie zostaną odwołane lub unieważnione i Miasto Katowice podpisze z PTWP Event Center Sp. z o.o. umowę koncesji, umowa ta stanowić będzie istotną umową, a zatem ww. okoliczność może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b7ne3

Podziel się opinią

Share
d4b7ne3
d4b7ne3