Trwa ładowanie...
d1pl8zr

POLSKIGAZ - Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.00 ... - EBI

POLSKIGAZ - Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,- PLN (12/2014)

Share
d1pl8zr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,- PLN | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polski Gaz S.A. ?Emitent? informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. działając zgodnie z pkt. 16. 2 ?Warunków emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela serii A? zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Emitenta Nr 1/12/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., zmienionych uchwałą Nr 2/12/2013 z 11 grudnia 2013 r. oraz Uchwałą nr 4/12/2013 z 31 grudnia 2013 r. podjął warunkową decyzję o przedterminowym wykupie wyemitowanych przez Emitenta trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela serii A od numeru 0501 do numeru 15.000 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,- PLN. Warunkiem dojścia do skutku przedterminowego wykupu obligacji serii A jest podpisanie przez Emitenta umowy kredytowej z VTB Bank AG z siedzibą w Wiedniu, Austria. Termin przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji przypada na dzień 16 grudnia 2014 r.. Wskazany powyżej wykup przeprowadzony będzie zgodnie z pkt. 16.2 Warunków Emisji Obligacji serii A pt. ?Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta?. Emitent dokona wykupu Obligacji,
płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma: wartości nominalnej, odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz opcji Wcześniejszego Wykupu liczonej jako dodatkowy 1,00% (słownie: jeden procent) Wartości Nominalnej Obligacji. Jednocześnie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta, która została opisana powyżej dopełnione zostaną tym samym warunki określone w pkt. 16.2.1. Warunków Emisji Obligacji serii A ?Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykup na żądanie Emitenta? w łącznej kwocie wykupu 5.000.000 zł. W przypadku nie spełnienia warunku dojścia do skutku przedterminowego wykupu obligacji serii A, zrealizowany zostanie wyłącznie: ?Obligatoryjny Wcześniejszy Wykup na żądanie Emitenta? określony w pkt. 16.2.1. Warunków Emisji Obligacji serii A w kwocie wykupu 5.000.000 zł. Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżącego i okresowe przekazywane
przez Emitentów dłużnych instrumentów finansowych w Alternatywnym systemie obrotu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1pl8zr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Bielski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1pl8zr

Podziel się opinią

Share
d1pl8zr
d1pl8zr