Trwa ładowanie...
d4lb5la
espi
15-03-2013 17:26

POLTRONIC S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI. (1/2013)

POLTRONIC S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI. (1/2013)

Share
d4lb5la

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLTRONIC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajnego Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2013 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 7.3.
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, 7.4. podziału zysku za 2012 rok, 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 7.7. zatwierdzenia powołania nowych członków Rady Nadzorczej w trakcie roku 2012, 7.8. powołania nowego składu Rady Nadzorczej, 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treśc projektów uchwał zawarto w załącznikach. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie ZWZA 2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZA 2013.pdf | Projekty Uchwał ZWZA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb5la

| | | POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLTRONIC S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-166 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krzywoustego | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 725 40 48 | | (71) 329 84 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestorzy@poltronic.eu | | www.poltronic.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-196-27-48 | | 021138067 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Marek Kołodziejski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb5la
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4lb5la
d4lb5la