Trwa ładowanie...
dzecqmc
dzecqmc
espi

POLWAX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 (19/2014)

POLWAX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 (19/2014)
Share
dzecqmc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014. ? 7 listopada 2014r. ? Kwartalny raport za III kwartał 2014 Opublikowany raport okresowy zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki (www.polwax.pl) w zakładce Relacje inwestorskie. Podstawa prawna szczegółowa: § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 101
(ulica) (numer)
+48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
(telefon) (fax)
info@polwax.pl www.polwax.pl
(e-mail) (www)
6852014881 370490581
(NIP) (REGON)
dzecqmc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2014-10-23 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzecqmc

Podziel się opinią

Share
dzecqmc
dzecqmc