Trwa ładowanie...
dyvpkm8

Poprawa nastrojów społecznych w grudniu - CBOS

29.12. Warszawa (PAP) - Koniec roku przyniósł pewną poprawę nastrojów społecznych. Zmniejszyły się przede wszystkim obawy dotyczące sytuacji politycznej w kraju. Nie zmieniły się...

Share
dyvpkm8

29.12. Warszawa (PAP) - Koniec roku przyniósł pewną poprawę nastrojów społecznych. Zmniejszyły się przede wszystkim obawy dotyczące sytuacji politycznej w kraju. Nie zmieniły się natomiast oceny własnych warunków materialnych, lokalnych rynków pracy oraz kondycji zakładów pracy respondentów - wynika z grudniowego badania CBOS. Przeważają opinie, że nadchodzący rok nie przyniesie znaczących zmian.

"Od ostatniego sondażu opinie Polaków o ogólnej sytuacji w kraju trochę się poprawiły, wyraźnie lepsze natomiast są opinie o sytuacji politycznej. W ocenie warunków materialnych własnych gospodarstw domowych i sytuacji w zakładach pracy nie nastąpiły znaczące zmiany. Niewielkie pogorszenie odnotowaliśmy w opiniach o poziomie życia ankietowanych i ich rodzin" - napisano w komentarzu do badania CBOS.

"W porównaniu z ocenami notowanymi w ostatnim kwartale koniec roku przyniósł wzrost odsetka osób przekonanych, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku (o 4 punkty od listopada), i spadek odsetka tych, które mają przeciwną opinię w tej kwestii (o 5 punktów). Nadal jednak oceny negatywne (48 proc.) przeważają nad pozytywnymi (37 proc.)" - dodano.

dyvpkm8

Według CBOS najbardziej widoczna poprawa nastąpiła w ocenie sytuacji politycznej, o której przed miesiącem źle wypowiadała się połowa respondentów (51 proc.), a w grudniu mniej więcej jedna trzecia (35 proc., spadek o 16 punktów).

"Zmianie tej towarzyszy znaczący wzrost odsetka badanych wyrażających opinie ambiwalentne (z 32 proc. do 45 proc.) i nieznaczny wzrost odsetka tych, którzy są przekonani, że sytuacja polityczna w Polsce jest dobra (z 12 proc. do 14 proc.)" - napisano.

Oceny sytuacji gospodarczej w Polsce pozostają stabilne.

"W ciągu roku przeważali liczebnie badani określający tę sytuację jako ani dobrą, ani złą (w grudniu - 44 proc.). Pozytywnie ocenia ją obecnie ponad jedna piąta ankietowanych (22 proc.), a ponad jedna czwarta (29 proc.) ma przeciwne zdanie" - napisano w komunikacie.

dyvpkm8

W grudniu CBOS zanotował niewielkie pogorszenie się ocen poziomu życia badanych i ich rodzin.

"O 5 punktów (do 38 proc.) zmalał odsetek ankietowanych oceniających poziom swego życia jako dobry. Połowa dorosłych Polaków (50 proc., wzrost od listopada o 7 punktów) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się przeciętnie. W ciągu roku mniej więcej taka sama część społeczeństwa wypowiadała się krytycznie w tej sprawie (w grudniu - 12 proc.)" - napisano.

Nie nastąpiły natomiast znaczące zmiany w ocenie warunków materialnych własnych gospodarstw domowych.

"Nadal prawie połowa badanych (47 proc.) twierdzi, że są one przeciętne. Niemal dwie piąte ankietowanych (38 proc., spadek od listopada o 3 punkty) określa je jako dobre, a prawie co siódmy respondent (15 proc.) jest przeciwnego zdania" - głosi komunikat.

dyvpkm8

W grudniu, tak jak w ciągu całego roku, badani najczęściej pozytywnie oceniają sytuację w swoich zakładach pracy (52 proc.). Niemal co trzeci zatrudniony (31 proc.) uważa, że jest ona przeciętna, natomiast mniej więcej co siódmy (15 proc.) wyraża się o niej krytycznie.

PRZEWIDYWANIA

Według CBOS w stosunku do zeszłego miesiąca nie zmieniły się istotnie prognozy rozwoju ogólnej sytuacji w Polsce w najbliższym roku.

"Prawie połowa ankietowanych (45 proc.) nie spodziewa się w tym czasie znaczących zmian. Tylko co piąty badany (20 proc.) liczy na poprawę, a ponad jedna czwarta respondentów (28 proc.) obawia się pogorszenia" - napisano.

dyvpkm8

Po okresie zwiększonego pesymizmu w przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej, w grudniu o 6 punktów (do 15 proc.) zmalał odsetek respondentów spodziewających się jej pogorszenia w nadchodzącym roku.

"Częstsze są natomiast oczekiwania stabilizacji (wzrost o 4 punkty od zeszłego miesiąca) lub nawet jej poprawy (wzrost o 2 punkty)" - napisano.

CBOS podaje, że od sierpnia notuje wzrost obaw o rozwój sytuacji gospodarczej w najbliższym roku.

"Grudniowe badanie pokazuje, że obawy te nadal podziela częściej niż co piąty badany (22 proc.). Mniej więcej taki sam odsetek respondentów (24 proc.) oczekuje poprawy. Prawie połowa ankietowanych (45 proc.) nie spodziewa się zasadniczych zmian w tej dziedzinie" - napisano.

dyvpkm8

W ostatnich miesiącach przewidywania dotyczące poziomu życia rodzin zmieniały się tylko nieznacznie.

"W grudniu nadal większość badanych (53 proc.) uważa, że za rok ich rodziny będą żyły na takim samym poziomie jak obecnie. Mniej więcej co piąty respondent (22 proc.) przewiduje, że będzie im się żyło lepiej, natomiast co szósty (17 proc.) obawia się pogorszenia" - napisano.

"Większość ankietowanych (61 proc., spadek od listopada o 6 punktów) przyznaje, że nie spodziewa się w ciągu najbliższego roku zmiany warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego. Trochę więcej osób niż przed miesiącem (wzrost o 5 punktów, do 24 proc.) twierdzi, że oczekuje poprawy w nadchodzącym roku. W ciągu miesiąca nie zmieniła się istotnie liczba osób obawiających się pogorszenia tych warunków (15 proc.)" - dodano.

W porównaniu z listopadem praktycznie nie zmieniły się przewidywania co do przyszłości miejsc pracy badanych.

dyvpkm8

"Nadal większość zatrudnionych (59 proc.) uważa, że w najbliższym roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. Co czwarty (24 proc.) oczekuje poprawy, natomiast co dziewiąty (11 proc.) obawia się jej pogorszenia. W 2010 roku przewidywania co do kondycji zakładów pracy ulegały stosunkowo niewielkim zmianom" - głosi komunikat CBOS.

RYNEK PRACY

Z komunikatu CBOC wynika, że co trzeci respondent mający pracę (33 proc.) obawia się jej utraty, większość zaś (65 proc.) uważa taką sytuację za mało prawdopodobną.

"W 2010 roku trendy dotyczące poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia pozostawały stabilne" - napisano.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-14 grudnia 2010 roku na liczącej 879 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

jba/ asa/

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8