Trwa ładowanie...
du2xn6m
espi

POSITIVE ADVISORY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ S...

POSITIVE ADVISORY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 30 października 2012 roku (15/2012)

Share
du2xn6m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POSITIVE ADVISORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 30 października 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Likwidator Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż poniżej wskazani akcjonariusze uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 października 2012 roku (NWZ) posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez BPS TFI SA z siedzibą w Warszawie: liczba głosów: 13.732.467; procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 81,83 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 66,07 %; 2. Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niepublicznych zarządzany przez BPS TFI SA z siedzibą w Warszawie: liczba głosów: 3.049.896; procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 18,17 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 14,67 %. Łącznie podmioty zarządzane przez BPS TFI SA z siedzibą w Warszawie: liczba głosów: 16.782.363, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 100 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 80,74 %. | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-04 Andrzej Murawski Likwidator

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

Podziel się opinią

Share
du2xn6m
du2xn6m