Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

POWER MEDIA S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej (17/2010)

POWER MEDIA S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej (17/2010)

Share
d1ripyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POWER MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osoby zobowiązanej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Power Media S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji na akcjach Power Media S.A. od osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Zawiadomienie dotyczy umowy darowizny akcji Spółki, dokonanej 10 grudnia 2010 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Prusa, w wyniku której Pan Prus darował swojej żonie Ewie Dąbrowskiej-Prus:- 195.664 akcji serii "C" słownie; (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) stanowiących 3,06% kapitału oraz 2,2% głosów, o wartości nominalnej 0,10 zł na akcję i- 327.500 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej 0,10 zł na akcję, stanowiących 5,12% kapitału oraz 7,36% głosów. Akcje serii "A" nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.Przed ww. umową darowizny, Pan Prus posiadał wraz z żoną łącznie 523.164 akcje
(8,17%) dające 850.664 (9,56%) głosów. Obecnie Pan Prus nie posiada akcji Power Media S.A.Podstawa prawna:Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 183 poz. 1538). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
2010-12-15 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh