Trwa ładowanie...
dz3hqmu
espi

POWER MEDIA S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro (3/2011)

POWER MEDIA S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro (3/2011)
Share
dz3hqmu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
POWER MEDIA S.A.
Temat
Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Power Media S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji na akcjach Power Media S.A. od osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Informacja dotyczy nabycia przez Pana Wojciecha Narczyńskiego?Członka Zarządu Spółki, w dniach 12 i 16 kwietnia 2010 roku, łącznie 3.594 akcji zwykłych Power Media S.A., w cenie średniej 1,66 zł za akcję i łącznej wartości 5.952,62 zł. Transakcje zostały zawarte na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Transakcje nie przekroczyły równowartości 5.000 euro.Podstawa prawna:Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 183 poz. 1538).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-110 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kiełbaśnicza 24
(ulica) (numer)
071 341 06 96 071 321 00 16
(telefon) (fax)
office@power.com.pl www.power.com.pl
(e-mail) (www)
898-16-47-572 931082394
(NIP) (REGON)
dz3hqmu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz3hqmu

Podziel się opinią

Share
dz3hqmu
dz3hqmu