Trwa ładowanie...
d1zjdwm
d1zjdwm

Powstanie mobilna aplikacja rejestru firm

Do końca br. lub w pierwszym kwartale 2016 r. ma powstać aplikacja mobilna Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - poinformował PAP kierownik projektu CEIDG Sebastian Christow. Zachęcić ma ona przedsiębiorców do korzystania z platformy.
Share
d1zjdwm

CEIDG to rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Celem jej uruchomienia było umożliwienie mikroprzedsiębiorcom bezpłatnej rejestracji, dokonywania zmian, aktualizacji danych online - bez składania jakichkolwiek papierowych dokumentów. Działająca od lipca 2011 roku platforma umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według Ministerstwa Gospodarki w CEIDG aktywnych jest ponad 2 mln firm.

Christow w rozmowie z PAP na marginesie czwartkowej konferencji w KIG zwrócił jednak uwagę, że nie do końca zgodnie z oczekiwaniami, z elektronicznych narzędzi platformy korzysta 7 proc. samodzielnych przedsiębiorców.

Zwrócił uwagę, że po części wynika to z przyzwyczajeń części osób, które nadal pewne czynności wykonują osobiście w urzędach gmin. Dodał, że zwiększenie zainteresowania platformą będzie spowodowane także zmianą pokoleniową, bo nowe pokolenie chętnie korzysta z narzędzi cyfrowych. Statystyki zaburzane są również przez to - wskazywał - iż wielu przedsiębiorców reprezentowanych jest przez pełnomocników, którzy jednocześnie mogą reprezentować nawet kilkaset osób prowadzących działalność gospodarczą.

d1zjdwm

Problemem jest także brak zaufania do administracji.

Zdaniem Christowa m.in. wprowadzenie aplikacji mobilnej może zwiększyć grono zainteresowanych centralną ewidencją. "Za pomocą urządzenia mobilnego, znając nazwę, NIP danej firmy możemy szybko sprawdzić naszego kontrahenta. CEIDG powstało, by zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego przez udostępnianie informacji m.in. o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej" - podkreślił.

Dane publikowane na platformie są weryfikowane przez kilka urzędów, w tym przez Krajowy Rejestr Karny. Sprawdzana jest tożsamość składającego wniosek oraz ewentualne zakazy prowadzenia działalności gospodarczej.

Na zwiększenie zainteresowania CEIDG ma wpłynąć też podpisana przez prezydenta pod koniec października nowela ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

d1zjdwm

Nowe prawo ma m.in. uprościć procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG, czy ujednolicenia zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG. Dziś, aby wykreślić lub zmienić wpis w CEIDG potrzebne jest postanowienie ministra gospodarki, nawet w odniesieniu do tak jednoznacznych spraw jak śmierć przedsiębiorcy.

Poszerzony ma być też zakres danych zawartych we wpisie do CEIDG przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej.

Nowela ma też ułatwić dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Rozwiązywać ma też problem bezprawnego rejestrowania przez firmy działalności pod cudzym adresem. Według resortu gospodarki, takich przypadków jest kilka tysięcy rocznie, a postępowanie o wykreślenie takiej firmy z ewidencji jest długotrwałe i uciążliwe dla oszukanych oraz obciąża też niepotrzebnie MG.

Wniosku o wpis do CEIDG dokonuje się za pomocą jednego, zintegrowanego formularza i jest on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może również dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

d1zjdwm

Podziel się opinią

Share
d1zjdwm
d1zjdwm