Trwa ładowanie...
d1xqd4q
espi

POZBUD T&R S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitent...

POZBUD T&R S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (7/2012)

Share
d1xqd4q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-09
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 lutego 2012 r., powziął informację o rejestracji, w dniu 08 lutego 2012 r., przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Pozbud Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 32.505.000,00 zł, to jest o kwotę 32.500.000,00 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o. wynosi 32.505.000,00 zł i dzieli się 650.100 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 650.100 głosów. Emitent posiada 100 % udziałów spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xqd4q

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów Budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 899 40 99 | | 61 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka Lachor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xqd4q

Podziel się opinią

Share
d1xqd4q
d1xqd4q