Trwa ładowanie...

Pozwy zbiorowe: jak powstaje grupa?

Instytucja pozwu zbiorowego jest przeznaczona dla dochodzenia roszczeń przez grupę osób. Jeśli więc ktokolwiek wyrządził szkodę wielu osobom i są spełnione pozostałe warunki do wystąpienia z pozwem w postępowaniu grupowym, poszkodowani mogą stworzyć grupę w celu obrony swoich praw i uzyskania odszkodowania.

Pozwy zbiorowe: jak powstaje grupa?Źródło: Jupiterimages
dhpcypa
dhpcypa

Korzyści ze wspólnego dochodzenia praw jest wiele. W grupie łatwiej, taniej, skuteczniej. W grupie tkwi siła. Gdy już zapadła decyzja o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, należy się zastanowić, jak stworzyć grupę, jakie wymagania stawiają przepisy prawa? Przede wszystkim w początkowym okresie (chwili wnoszenia pozwu) grupa musi liczyć co najmniej 10 członków. Roszczenia członków grupy muszą być jednego rodzaju i być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Oznacza to, że źródło szkody jest dla członków grupy tożsame. W pozwie zbiorowym mamy do czynienia z kumulacją podobnych roszczeń, które są typowe dla wszystkich członków grupy (takim roszczeniem będzie przykładowo żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez członków grupy na skutek zażycia środka farmaceutycznego tego samego producenta).

Jak stworzyć grupę, a następnie uregulować stosunki wewnątrz grupy? W tym zakresie przepisy są bardzo lakoniczne. Stawiają wymagania, by każdy z członków grupy złożył wyraźne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Większość pozostałych spraw została tak naprawdę pozostawiona do ustalenia członkom grupy. Jeśli poszkodowanych jest niewielu, są przy tym sąsiadami lub znajomymi, mają ułatwione zadanie co do porozumienia się w tym zakresie. Ale co jeśli poszkodowanymi jest wiele nieznajomych osób, często rozsianych po całym kraju? Dla wszystkich z pomocą wkracza serwis pod adresem: www.pozwijgo.pl, który umożliwi poszkodowanym porozumiewanie się i tworzenie grup w celu dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym.

Przepisy nakładają też na członków grupy obowiązek wybrania reprezentanta grupy. Do pozwu zbiorowego, wnosząc go do sądu, należy dołączyć oświadczenia członków grupy o wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta. Jego rola jest bardzo ważna. To reprezentant grupy wytacza bowiem powództwo w postępowaniu grupowym. Prowadzi on postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy. Występuje więc w charakterze powoda. W przypadku jednak cofnięcia pozwu, zrzeczenia się lub ograniczenia roszczenia oraz zawarcia ugody, wymagana jest zgoda więcej niż połowy członków grupy. Do zadań reprezentanta grupy należy także zawarcie umowy z adwokatem lub radcą prawnym.

Pamiętajmy, że po wniesieniu sprawy do sądu, grupa może ulec powiększeniu. W postępowaniu grupowym mogą bowiem wziąć udział wszyscy poszkodowani, których sprawa nadaje się do rozpoznania w danym procesie. Sąd zarządza w tym celu zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu określonego postępowania grupowego w prasie. W wyznaczonym przez sąd terminie /nie krótszym niż jeden, a nie dłuższym, niż trzy miesiące od daty ogłoszenia/ każdy poszkodowany może przystąpić do grupy poprzez złożenie reprezentantowi grupy pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy. W oświadczeniu takim należy określić swoje żądanie oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a także przynależność do grupy oraz przedstawić dowody.

dhpcypa

W toku sprawy, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny członkowie grupy nie są zadowoleni z działań reprezentanta grupy, na wniosek więcej niż połowy członków grupy sąd może dokonać zmiany reprezentanta grupy. W takim wniosku należy wskazać, kto ma być nowym reprezentantem grupy oraz dołączyć oświadczenie takiego kandydata o wyrażeniu zgody na bycie reprezentantem.

*Więcej na stronach serwisu Pozwijgo.pl » *Pozwijgo.pl »

dhpcypa
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dhpcypa