Trwa ładowanie...

Praca tylko po znajomości?

Co piąty internauta szuka ofert w sieci, a ponad połowa z nich wyraża gotowość do zmiany pracy, wynika z badań firmy Gemius SA.

Share
Praca tylko po znajomości?
d12ku7o

Co piąty internauta szuka ofert w sieci, a ponad połowa z nich wyraża gotowość do zmiany pracy, wynika z badań firmy Gemius SA.

Z badań wynika, że blisko dwie trzecie badanych mimo stabilizacji zawodowej jest w stanie zainteresować się atrakcyjną ofertą pracy.

Częściej są to osoby młode i lepiej wykształcone. Takie oferty "podsuwane" są często za pośrednictwem internetu - co czwarty badany dostał kiedyś w ten sposób informacje o poszukiwanym pracowniku od kogoś znajomego. Odbiorcami takich informacji sa częściej osoby młode.

d12ku7o

Dwie trzecie aktywnych zawodowo dorosłych internatów szukało kiedyś ofert pracy w sieci, zaś ponad jedna czwarta zamieszczała w sieci informacje na swój temat pod kątem zainteresowania potencjalnego pracodawcy (np. rejestrując swoje CV w serwisach pracy, czy tworząc swój profil na serwisach społecznościowych). Takie publikowanie informacji najczęściej praktykowane jest przez osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 25-29 lat.

Pracownicy cenią zalety szukania pracy przez internet, takie jak oszczędność czasu, wygoda przeglądania ofert i duża ich liczba.

Największą popularnością cieszą się wśród nich serwisy pracowe oraz sekcje dotyczące pracy na dużych portalach. Ponad połowa tej grupy poszukuje także w sieci informacji na temat zarobków, rankingów wynagrodzeń oraz danych dotyczących konkretnych firm czy pracodawców. Nieco mniejszą popularnością, wskazywane przez ponad jedna trzecia respondentów, cieszą się porady na temat sposobów szukania pracy, rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV itp.

Jedynie jedna piąta aktywnych zawodowo pełnoletnich internautów nie jest zainteresowana zmianą zajmowanego stanowiska i nie przegląda ogłoszeń. Ponad 1/3 badanych przyznaje, iż nie szuka pracy, ale mimo to przegląda czasem ogłoszenia i w razie napotkania ciekawej oferty, zainteresuje się nią. Kolejne 20 proc. respondentów nie przegląda ogłoszeń, ale chętnie zainteresowałoby się ofertą złożoną bezpośrednio przez pracodawcę. Taki sam odsetek internautów (20 proc.) przyznaje się do aktywnego poszukiwania pracy. Gotowość do zmiany pracy zależy od takich zmiennych, jak wiek, wykształcenie i status zawodowy.

d12ku7o

Blisko dwie trzecie aktywnych zawodowo internautów deklaruje, że wykorzystują lub wykorzystywali internet do poszukiwania ofert pracy (64 proc.). Mimo to, jak pokazują wyniki badania, najskuteczniejszym sposobem znalezienia pracy jest rekomendacja rodziny lub znajomych. Tak swoje obecne stanowisko zdobyła ponad połowa pracujących internautów (52 proc.).

Firma Gemius zrealizowała badanie za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych. Analizą objęto odpowiedzi 2067 aktywnych zawodowo internautów w wieku co najmniej 18 lat, którzy wypełnili ankietę do końca. Aby dane były reprezentatywne dla ogółu aktywnych zawodowo internautów w wieku 18 i więcej lat, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu pochodzących z badania Omnibus PBS (VIII-IX 2007).

d12ku7o

Podziel się opinią

Share
d12ku7o
d12ku7o