Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. - informacja o anbyciu akcji otrzymana od Pragmy In ...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. - informacja o anbyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A. (51/2014)
Share
d22ojhe

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pragma Faktoring S.A. - informacja o anbyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza ? spółki Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach, informację o zmianie stanu posiadania akcji PRAGMY FAKTORING S.A., której treść jest następująca: PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu go o 1,36% w ogólnej liczbie głosów spółki PRAGMA FAKTORING S.A. 1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 20 czerwca 2014 roku w wyniku nabycia 41 037 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie od dnia 25 marca 2014 r. do 20 czerwca 2014 r., przy czym przekroczenie progu 1% udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiło 20 czerwca 2014 r. w wyniku nabycia w tym dniu 29 353 akcji. 2. Przed zmianą PRAGMA INKASO S.A. posiadała 2 053 239 akcji PRAGMY FAKTORING S.A., które stanowiły 80,02% udziału w kapitale zakładowym i 84,32% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703 324 to akcje imienne serii
A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1 349 915 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 52,61% udziału w kapitale zakładowym oraz 41,29% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Od 20 czerwca 2014 r. PRAGMA INKASO S.A. posiada 2 082 592 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A., stanowiących 81,16% udziału w kapitale zakładowym i dających 85,22% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym nadal 703 324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1 379 268 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 53,75% udziału w kapitale zakładowym oraz 42,19% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna komunikatu: art. 70 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-584 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Brynowska 72
(ulica) (numer)
032 44 20 200 032 44 20 240
(telefon) (fax)
gielda@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)
d22ojhe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2014-06-24 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe