Trwa ładowanie...
d4h29ge

PRAGMA FAKTORING S.A. - Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA FAKTORING S.A. S.K.A. (16/2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA FAKTORING S.A. S.K.A. (16/2013)

Share
d4h29ge

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA FAKTORING S.A. S.K.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?), Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 31 stycznia 2013r. została zawarta kolejna umowa pożyczki ze spółką zależną Emitenta - PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna S.K.A. z/s w Katowicach. Jest to druga z kolei umowa pożyczki zawarta przez PRAGMA FAKTORING S.A. i PRAGMA FAKTORING S.A. S.K.A. Obie umowy łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, tj. ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów wynosi 6.670.000,00 zł. Z pośród wymienionych umów większą wartość ma druga umowa pożyczki z 31 stycznia 2013r., na mocy której PRAGMA FAKTORING S.A. udzieliła ww. spółce zależnej pożyczki w wysokości 3.570.000,00 zł. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczoną kwotę do dnia 28 lutego 2013r. Wynagrodzenie PRAGMA FAKTORING S.A. oraz inne warunki finansowe obu umów pożyczki nie odbiegają od wysokości wynagrodzeń występujących na
rynku usług finansowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h29ge

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 250 55 18 | | 32 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@grupafinansowa.pl | | www.grupafinansowa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-01-31 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h29ge

Podziel się opinią

Share
d4h29ge
d4h29ge