Trwa ładowanie...
d1dtjdd
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępne...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości. (36/2013)

Share
d1dtjdd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że spółka zależna Emitenta ? Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. dnia 21 lutego 2013r. zawarła z kontrahentem będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Jaworznie. Nieruchomość ma powierzchnię ok 4 tys. m2. Wartość ewidencyjna nieruchomości ujawniona w księgach spółki zależnej to 800 tys. zł. Spółka zależna zobowiązała się przenieść własność nieruchomości na rzecz nabywcy za cenę 9.863.370,00 zł. brutto, do dnia 15 lutego 2014r. po wybudowaniu na niej stacji paliw. Cena sprzedaży obejmować będzie także wynagrodzenie za dokumentację dotyczącą wzniesionej stacji paliw wraz ze związanymi z nią prawami autorskimi. Nieruchomość została wcześniej zakupiona przez Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. od spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o., która z kolei nabyła ją od swojego dłużnika w ramach rozliczenia jego zadłużenia (wartość tej umowy nie przekraczała wartości 10% wartości kapitałów własnych Emitenta). Inwestycja
będzie realizowana za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu działającego w branży budowlanej, który będzie działał na rzecz Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. w roli inwestora zastępczego. Kryterium uznania umowy za umowę o znacznej wartości ? wartość nieruchomości jaka będzie przedmiotem umowy przyrzeczonej przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, spółką Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i ww. spółki zależnej a nabywcą nieruchomości. Zbywana nieruchomość nie była dotychczas wykorzystywana przez Emitenta i jego spółkę zależną do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej ma pełnić funkcję spółki celowej, tj. mającej za zadanie realizację inwestycji - budowę stacji paliw na wyżej opisanej nieruchomości. Ponadto, w oparciu o uzgodnienia poczynione z zarządem spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz Pragma Inkaso S.A. Emitent wraz z
Pragma Inkaso S.A. zamierza zbyć na rzecz Pragma Inwestycje Sp. z o.o. posiadane akcje spółki Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. Jest to konsekwencją funkcji pełnionej przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o. w ramach grupy spółek Pragma Inkaso S.A., tj. realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Zadanie inwestycyjne w tym wypadku polegać będzie na budowie wyżej opisanej stacji paliw za pośrednictwem Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-02-22 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

Podziel się opinią

Share
d1dtjdd
d1dtjdd