Trwa ładowanie...
d3zbrn5

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w PKO BP SA (238/2011)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w PKO BP SA (238/2011)

Share
d3zbrn5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 238 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej lokaty w PKO BP SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20.12.2011 r. utworzył pięć lokat terminowych w Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie. Dwie lokaty utworzono na kwotę 2.000.000,00 zł. każda na okres od 20.12.2011 do 10.01.2012 r., trzy lokaty utworzono na kwotę 2.000.000,00 zł. każda na okres od 20.12.2011 do 25.01.2012 r. Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 10.000.000,00 zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 44 20 200 | | 32 44 20 240 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-12-20 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

Podziel się opinią

Share
d3zbrn5
d3zbrn5