Trwa ładowanie...
d1blgbl
d1blgbl
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma In ...

PRAGMA INKASO S.A. - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A. (29/2014)
Share
d1blgbl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pragma Inakso S.A. informuje, iż Spółka objęła 23 sztuki imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii D funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Wartość emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 312.833,18 złotych. Na dzień przekazania przekazania komunikatu Pragma Inkaso S.A. posiada 34 certyfikaty, tj. 100 % wyemitowanych przez Fundusz, o łącznej wartości 10 636 328,12 zł. Środki uzyskane w drodze emisji będę przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności (w tym głównie biznesowych pakietów bankowych), które są serwisowane przez Pragma Inkaso S.A. Wartość objętych certyfikatów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse- Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blgbl

Podziel się opinią

Share
d1blgbl
d1blgbl