Trwa ładowanie...
d4c4mec
d4c4mec
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneksu do umowy o ...

PRAGMA INKASO S.A. - Podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneksu do umowy o ustanowienie administratora zastawu rejestrowego na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS ? dodatkowe zabezpieczenie emisji obligacji serii D (44/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4c4mec

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneksu do umowy o ustanowienie administratora zastawu rejestrowego na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS ? dodatkowe zabezpieczenie emisji obligacji serii D | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym została podpisana umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneks nr 1 do umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego w związku z Emisją Obligacji serii D (o których Emitent informował w raportach bieżących nr 31/2014, 34/2014, 41/2014, 42/2014). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii D Emitent zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy Dodatkowego zabezpieczenia (zwane dalej ?Dodatkowe zabezpieczenie?) w postaci zastawu rejestrowego na wszystkich imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii E, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz ?Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny?. W dniu 21.11.2014 roku Emitent objął 13 certyfikatów Funduszu Pragma 1 FIZ NFS serii E, o czym informował w raporcie bieżący nr 43/2014 z dnia 24.11.2014 roku. Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego, o którym
mowa powyżej został w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014 r. złożony do odpowiedniego Sądu Rejonowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse- Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c4mec

Podziel się opinią

Share
d4c4mec
d4c4mec