Trwa ładowanie...
d3eg1my

PRAGMA INWESTYCJE - Roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inwestycje Sp. z o.o. (2/2015) - EBI

PRAGMA INWESTYCJE - Roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inwestycje Sp. z o.o. (2/2015)

Share
d3eg1my

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inwestycje Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") niniejszym przekazuje roczny raport Emitenta za 2014 rok zawierający wybrane dane finansowe Emitenta. Raport składa się z następujących dokumentów (załączników): 1.Wybrane jednostkowe dane finansowe 2.Sprawozdanie finansowe wg MSSF Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za 2014 rok 3.Sprawozdanie Zarządu z działalności Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za 2014 rok wraz z oświadczeniem Zarządu o rzetelności i zgodności z przepisami sporządzenia sprawozdania finansowego oraz wyborze audytora 4. Pismo Zarządu dotyczące opisu dokonań w 2014 roku i perspektyw rozwoju 5.Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania, o którym mowa w pkt 2 Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami MSSF, które zostały dokładnie opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Przeglądu sprawozdania jw. dokonał podmiot uprawniony 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika Nr 4 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Pismozarzadudotyczacedokonanw2014roku-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | RaportniezaleznegobieglegorewidentasprawozdaniafinansowegoPragma_Inwestyc-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie_finansowewgMSSFPragmaInwestycjeSp.zo.o.za_2014rok-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciPragmaInwestycjeSp.zo.o.za2014_rok-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Wybrane_dane_finansowe-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Obrocki Prezes Zarządu
Tomasz Boduszek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my