Trwa ładowanie...
ddxhpzm
ddxhpzm
espi

PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekrocze...

PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (30/2013)
Share
ddxhpzm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Precious Metals Investments S.A. informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. do Spółki wpłynęło od Devolution EOOD SKA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ponad 25% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Precious Metals Investments S.A. Zarząd w dniu 25.10.2013 przekazał do odpowiednich organów sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym stosowny raport o powyższej treści oraz zawiadomienie akcjonariusza w trybie art.69.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie DEVOLUTION EOOD SKA o zmianie stanu posiadania w PMI SA ponad 25% w dniu 18.10.2013.pdf Zawiadomienie DEVOLUTION EOOD SKA o zmianie stanu posiadania w PMI SA o ponad 25% w dniu 18.10,2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRECIOUS METAL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-10 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kosów 4
(ulica) (numer)
+48 32 733 12 55 +48 32 733 12 55
(telefon) (fax)
biuro@pmisa.pl www.pmisa.pl
(e-mail) (www)
5252509160 142972003
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Grzegorz Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddxhpzm

Podziel się opinią

Share
ddxhpzm
ddxhpzm