Trwa ładowanie...
d4fq0mp
espi

PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Informacja w sprawie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego ra ... - EBI

PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Informacja w sprawie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok (54/2014)
Share
d4fq0mp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 54 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Precious Metals Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej: ?Emitent?) informuje, iż jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok nie zostanie opublikowany w dniu 26 czerwca 2014 roku zgodnie z komunikatem bieżącym nr 41/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku. Przyczyną nieopublikowania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok w wyżej wskazanym terminie są toczące się postępowania, o których Emitent informował w raporcie nr 50/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, w ramach których zabezpieczono część dokumentacji Emitenta stanowiących podstawę do sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok. Z uwagi na nieokreślony termin zwrotu dokumentacji, Zarząd Emitenta nie może określić daty publikacji ww. raportów. Zarząd Emitenta określi datę opublikowania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok po zwrocie dokumentów zajętych przez instytucje prowadzące postępowania w sprawie Emitenta. Podstawa
Prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d4fq0mp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Stępniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp