Trwa ładowanie...

Prezes ANR znowelizował przepisy ws. obrotu ziemią

Prezes ANR znowelizował przepisy ws. obrotu ziemią, które realizują ustalenia zawarte między szefem resortu rolnictwa, kierownictwem ANR i protestującymi rolnikami z woj. zachodniopomorskiego - wynika z informacji przesłanych przez służby prasowe ANR.

Share
Prezes ANR znowelizował przepisy ws. obrotu ziemią
Źródło: Wirtualna Polska, fot: Marcin Gadomski
d1hb6gc

Ustalenia zawarto w związku z protestami rolników w Szczecinie, dotyczącymi działalności Agencji Nieruchomości Rolnych. Ich zdaniem sprzedaż gruntów prowadzona przez Agencję nie poprawia m.in. struktury gospodarstw rodzinnych.

Rolnicy z Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego są zadowoleni z kształtu nowelizacji przepisów ANR.

Znowelizowane zarządzenia prezesa ANR dotyczą sprzedaży nieruchomości, zasad ich dzierżawy oraz zabezpieczenia należności ANR - wynika z informacji przesłanych przez służby prasowe ANR w Warszawie.

d1hb6gc

Zmiany mają na celu uspołecznienie rozdysponowania gruntów rolnych na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży. Skorzystać mają na nich rolnicy indywidualni, którzy chcą powiększyć gospodarstwa rodzinne.

W wyniku zmian przedstawiciele rolników - wskazani przez Izbę Rolniczą - znajdą się w składzie komisji przetargowych, ponadto na ich wniosek Agencja będzie odstępowała od przetargów w związku z uzasadnionymi wątpliwościami wobec osób mających uczestniczyć w tej procedurze.

Również na wniosek Izby Rolniczej oddziały Agencji mają przeprowadzać pisemne ograniczone przetargi ofertowe. W przetargach tych przy wyłanianiu nabywców wśród rolników indywidualnych - poza ceną i warunkami płatności - mają być brane pod uwagę również inne kryteria, m.in. powierzchnia gospodarstwa nabywcy oraz odległość jego gospodarstwa od sprzedawanej nieruchomości.

"Przewidziano także stosowanie przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie albo powiększenie gospodarstwa rodzinnego, zabezpieczeń jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco" - czytamy w informacji przesłanej przez ANR.

d1hb6gc

Wprowadzono do umów sprzedaży gruntów zbywanych w przetargach ograniczonych postanowienia, które mają zapobiec odsprzedaży tych gruntów oraz wykorzystywaniu ich cele inne, niż osobiste prowadzenie działalności rolniczej.

Znowelizowane zarządzenie prezesa ANR dotyczące zabezpieczenia należności ANR weszło w życie 16 stycznia br., a dwa pozostałe wejdą w życie 21 stycznia br.

Jan Kozak z Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego powiedział PAP, że rolnicy są zadowoleni z kształtu rozporządzeń. - Mają one taka formę, jaką ustaliliśmy z ministrem (rolnictwa Stanisławem - PAP) Kalembą podczas ostatniego spotkania w Warszawie - dodał.

Kozak powiedział, że protest trwa, ale rolnicy od poniedziałku nie blokują już ruchu w mieście. Rolnicy mają od magistratu pozwolenie na protest do 13 lutego br. Do końca stycznia mają zostać podjęte rozmowy o pozostałych postulatach rolniczych - dodał Kozak.

d1hb6gc

Jednym z nich było także odwołanie dyrektora szczecińskiego oddziału ANR i zwolnienie go z Agencji. Szef resortu rolnictwa informował 11 stycznia br., że dyrektor oddziału szczecińskiego ANR podał się dymisji.

Jak poinformowała w piątek Elżbieta Kurpiel ze szczecińskiego oddziału ANR, dyrektor tego oddziału ANR Adam Poniewski podał się do dymisji telefonicznie wieczorem 11 stycznia br. Dymisja została przyjęta i decyzją prezesa ANR Poniewski został odwołany z funkcji dyrektora ANR oddziału w Szczecinie 15 stycznia br.

P.o. dyrektora szczecińskiej ANR jest Jacek Malicki, pozostały skład kierownictwa Agencji pozostał bez zmian.

Kurpiel twierdzi, że Poniewski przebywa na urlopie wypoczynkowym. Po powrocie z urlopu będzie kierownikiem sekcji w szczecińskiej ANR zajmującej się m.in. sprawami administracyjnymi i zamówieniami publicznymi. Sekcja ta nie wykonuje zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

d1hb6gc

Rolnicy protestują pod siedzibą ANR w Szczecinie od 5 grudnia 2012 r., bo ich zdaniem, sprzedaż gruntów prowadzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie poprawia struktury gospodarstw rodzinnych, a ziemia trafia do podstawionych osób, reprezentujących duże podmioty gospodarcze powiązane z kapitałem zagranicznym. Rolnicy przekonują, że nie są w stanie konkurować z dużymi podmiotami. Protestujący wielokrotnie blokowali ulice Szczecina, jeżdżąc traktorami.

d1hb6gc

Podziel się opinią

Share
d1hb6gc
d1hb6gc