Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

PRIMA MODA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (1/2015)

PRIMA MODA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRIMA MODA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku: Podstawa prawna: art 65 ust 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Raporty bieżące: 1/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku (24.01.2014) 2/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku (24.01.2014) 3/2014 Ogłoszenie o zwołaniu NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 17 marzec 2014 (19.02.2014) 4/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17.03.2014 (17.03.2014) 5/2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.03.2014 (17.03.2014) 6/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej Prima Moda S.A (17.03.2014) 7/2014 Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej Prima Moda S.A (19.03.2014) 8/2014 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na WZA w dniu 17.03.2014 w trybie art 428 par 1 Kodeksu spółek handlowych (31.03.2014) 9/2014 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A - aneks do umowy o
limit wierzytelnści i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (23.04.2014) 10/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.06.2014 (12.05.2014) 11/2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaloności w 2013 (13.05.2014) 12/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.06.2014 - treść podjętych uchwał (16.06.2014) 13/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na WZA w dniu 16.06.2014 (17.06.2014) 14/2014 Powołanie Preokurenta (30.06.2014) 15/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2014 rok (11.07.2014) 16/2014 Zmaina terminu publikacji okresowego raportu półrocznego za 2014 rok (11.08.2014) 17/2014 Znaczaca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A - aneks do umowy o limit wierzytelnoisci (01.10.2014) 18/2014 Umowy znaczące z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A - aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz umowy zastawu rejestrowego (01.10.2014) 19/2014 Zmany w składzie zarządu Prima Moda S.A (29.12.2014) Raporty okresowe: Raport kwartalny
Q4/2013 (03.03.2014) Raport kwartalny Q1/2014 (15.05.2014) Raport kwartalny Q3/2014 (14.11.2014) Raport półroczny P 2014 (14.08.2014) Raport roczny R 2013 (30.04.2014) Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej www.primamoda.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-059 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ofiar Oświęcimskich 36 36
(ulica) (numer)
71 3448481 71 3421325
(telefon) (fax)
biuro@primamoda.com.pl www.primamoda.com.pl
(e-mail) (www)
8971648802 932270815
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak
2015-01-27 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j