Trwa ładowanie...
d42uux9
d42uux9
espi

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Asymilacja akcji Prime Car Managment S.A. przez KDPW (5/2014)

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Asymilacja akcji Prime Car Managment S.A. przez KDPW (5/2014)
Share
d42uux9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Asymilacja akcji Prime Car Managment S.A. przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął uchwałę nr 390/14 o asymilacji 4.763.536 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPRMCM00030 z 7.145.304 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPRMCM00048. Zgodnie z uchwałą, asymilacja nastąpi z dniem 15 kwietnia 2014 r. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLPRMCM00048. W związku z powyższym, z dniem 15 kwietnia 2014 r. kodem PLPRMCM00048 oznaczonych będzie 11.908.840 akcji Spółki. Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-308 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polanki 4
(ulica) (numer)
(58) 340-44-00 (58) 340-44-99
(telefon) (fax)
centrala@masterlease.pl www.masterlease.pl
(e-mail) (www)
957-07-53-221 191888626
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Jakub Kizielewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42uux9

Podziel się opinią

Share
d42uux9
d42uux9