Trwa ładowanie...
d2jk0bj

PRIME MINERALS - Nabycie udziałów w spółce WGM1 sp. z o.o. oraz pośrednio w spółce PT Bintang Sin ... - EBI

PRIME MINERALS - Nabycie udziałów w spółce WGM1 sp. z o.o. oraz pośrednio w spółce PT Bintang Sinar Perkasa (27/2015)

Share
d2jk0bj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie udziałów w spółce WGM1 sp. z o.o. oraz pośrednio w spółce PT Bintang Sinar Perkasa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 8 maja 2015 r. Emitent nabył wszystkie 134 (słownie: sto trzydzieści cztery) udziały w spółce WGM1 sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, które uprawniają do 134 (słownie: sto trzydzieści cztery) głosów na zgromadzeniu wspólników WGM1 sp. z o.o., co stanowi 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość nabytych udziałów wyniosła 111.000.000,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów złotych). Udziały w spółce zależnej zostały nabyte w drodze opłacenia przez dwóch Obligatariuszy 444 (słownie: czterysta czterdzieści cztery) sztuk obligacji serii B Emitenta, o emisji których Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 24/2015 z dnia 5 maja 2015 r. oraz 26/2015 z dnia 8 maja 2015 r. Działalność WGM1 sp. z o.o. skupiona jest wokół nadzoru i kontroli spółki zależnej PT Bintang Sinar Perkasa z siedzibą w Dżakarcie w Indonezji. WGM1 sp. z o.o. jest kreatorem
i koordynatorem krótko- i długoterminowej strategii działania dla spółki zależnej. Spółka PT Bintang Sinar Perkasa jest obecnie w trakcie realizacji projektu budowy odkrywkowej kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (zwanej też Celebes). Podmiot ten posiada koncesję na zagospodarowanie obszaru 2163 ha, położonego w prowincji Sulawesi Środkowe i przylegającego do morza. Koncesja została wydana w 2010 roku i na jej mocy w ciągu ostatnich 4 lat przeprowadzono szczegółowe odwierty i badania terenu, które pozwoliły oszacować zasoby rudy niklu nadającej się do wydobycia na około 100 mln ton. Do chwili obecnej spółka ta złożyła wszystkie wymagane prawem raporty dotyczące działań eksploracyjnych i jest ta etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę kopalni odkrywkowej. Zakończenie procedur administracyjnych oraz wykonanie szczegółowych planów technicznych dla budowy kopalni, infrastruktury drogowej, socjalnej oraz przystani dla barek i statków planowane jest drugą połowę 2015 roku. Prace budowlane zostaną
zrealizowane w pierwszej połowie 2016 roku. Rozpoczęcie wydobycia i sprzedaży rudy niklu planowane jest na III kwartał 2016. Nabycie udziałów w spółce WGM1 sp. z o.o. oraz pośrednio w spółce PT Bintang Sinar Perkasa wpisuje się w nową strategię rozwoju Prime Minerals S.A., której głównym założeniem jest budowa grupy kapitałowej zarządzającej aktywami w obszarze wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Kozak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

Podziel się opinią

Share
d2jk0bj
d2jk0bj