Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

PRIME MINERALS S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2015 z dnia 05 maja 2015 r. (27/2015)

PRIME MINERALS S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2015 z dnia 05 maja 2015 r. (27/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRIME MINERALS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2015 z dnia 05 maja 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 26/2015 z dnia 05 maja 2015 r. informuje o błędach technicznych dotyczących załącznika do raportu bieżącego ESPI nr 26/2015. W związku z powyższym Zarząd spółki Certus Capital S.A. przesyła prawidłową wersję załącznika. Tym samym treść raportu bieżącego ESPI nr 26/2015 nie uległa zmianie i jest następująca: Temat: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. informuje, iż w dniu 5 maja 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od
Pani Anny Kostro zawiadomienie o zmianie (pośrednio) stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Prime Minerals S.A. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zal ESPI 26-2015_zawaidomienie art. 69 Anna Kostro.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Marcin Kozak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u