Trwa ładowanie...

Próba odreagowania na PLN, obligacje w górę na płytkim rynku

Poranny, wtorkowy handel na rynku złotego przynosi próbę dalszego umocnienia polskiej waluty wobec zagranicznych dewiz. Złoty wyceniany jest na rynku następująco: 4,1713 PLN za euro, 3,1074 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4268 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu spadły do 3,409% można więc mówić o ruchu ok. 10 pb.

Share
Próba odreagowania na PLN, obligacje w górę na płytkim rynku
Źródło: DM BOŚ
d3f1i97

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskich aktywów przyniosło lekkie odreagowanie po nerwowej końcówce poprzedniego tygodnia. Uczestnicy rynku raportowali o zwiększonych zakupach polskiego długu ze strony zagraniczny, stąd dość znacząca zmiana o 10pb. na dość płytkim rynku. W przypadku złotego obserwujemy bardziej techniczne odreagowanie spod okolic 4,20 PLN za euro. Przy braku bardziej istotnych wydarzeń makroekonomicznych w kraju uwaga inwestorów przesuwa się w kierunku posiedzeń banków centralnych na szerokim rynku, gdzie wyróżnić trzeba czwartkową decyzję EBC, gdzie inwestorzy oczekują sygnałów do dalszej przeceny euro. W przypadku złotego założyć można, iż wyprzedaż z końcówki poprzedniego tygodnia miała charakter lekkiego przereagowania związanego z sytuacja w Argentynie oraz spadkami na giełdach – aktualny tydzień powinien raczej przynieść próby powrotu do mocniejszych zakresów na PLN.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. Podczas dzisiejszego handlu warto zwrócić uwagę na odczyty usługowych indeksów PMI dla Strefy Euro, jednak tradycyjnie ich wpływ pozostaje mniejszy niż przemysłowych odpowiedników. Z drugiej strony uważa się, iż sektor usługowy wskazuje na dużo wcześniejsze wahania koniunktury. Po południu obserwować będziemy również dane z USA dot. zamówień na dobra trwałe.

Z rynkowego punktu widzenia na parach związanych z PLN widoczne są sygnały do próby odrobienia części strat z poprzedniego tygodnia. W przypadku EUR/PLN opór wypada w okolicach 4,1950 PLN natomiast potencjalny zakres ruchu to 4,1550 PLN. W przypadku USD/PLN za opór przyjmować należy okolice 3,1340 PLN, natomiast wsparcie wypada w okolicach 3,085 PLN.

d3f1i97

Konrad Ryczko

Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

d3f1i97

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3f1i97

Podziel się opinią

Share
d3f1i97
d3f1i97