Trwa ładowanie...
dh0b6bm

PROCAD S.A. - Aneks do umowy znaczącej (87/2010)

PROCAD S.A. - Aneks do umowy znaczącej (87/2010)

Share
dh0b6bm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 18 listopada 2010 roku otrzymał aneksdo umowy "Autodesk Value Added Reseller (VAR)Agrement" podpisanej między PROCAD SA i Autodesk SA z siedzibą w Neuchatel (Szwajcaria), o której Emitent informował inwestorów raportem bieżącym nr 4 z dnia 2 lutego 2010 roku oraz nr 20 z dnia 4 kwietnia 2010 o jej pierwszym aneksie. Drugi aneks wprowadza do umowy następującą istotną zmianę:- przyznanie PROCAD SA nowej akredytacji MFG Algor dającej prawo sprzedaży nowej linii produktów Autodesk Algor Simulation do wysokospecjalizowanych analiz inżynierskich, opartych na metodzie elementów skończonych (MES).Komentarz Zarządu:Algor jest od wielu lat jednym z najbardziej uznanych na świecie środowisk do analiz inżynierskich metodą MES, a od niedawna stanowi cenne uzupełnienie oferty Autodesk. Programy te są ważnym elementem rozwiązania Autodesk do Prototypowania Cyfrowego, zapewniające szeroką gamę narządzi do symulacji układów mechanicznych, pomagających projektantom i konstruktorom w
podejmowaniu krytycznych decyzji na wczesnych etapach procesu projektowania.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa dotyczy produktów i usług, z których Spółka osiąga ponad 50% swoich przychodów.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-58 739 68 00 | | 0-58 302 06 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2010-11-19 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm