Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu
espi

PROCHEM - zawarcie znaczącej umowy (13/2014)

PROCHEM - zawarcie znaczącej umowy (13/2014)
Share
dza54cu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 17 listopada 2014 r. spółka Prochem S.A. podpisała umowę z Alstom Power Sp. z o.o.. Przedmiotem umowy jest wykonanie części dokumentacji technicznej (w tym wykonanie i aktualizacja modelu 3D) dla zadania inwestycyjnego ?BUDOWA BLOKÓW 5 I 6 W ELEKTROWNI OPOLE?. Termin wykonania ? sukcesywnie w okresie 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia netto. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 100% wynagrodzenia netto.Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość brutto tej umowy przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCHEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROCHEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powązkowska 44c
(ulica) (numer)
022 326 01 00 022 326 01 01
(telefon) (fax)
prochem@prochem.com.pl prochem.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-10-523 012532360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu