Trwa ładowanie...
dyznepp
dyznepp
espi

PROCHEM - Zawarcie znaczącej umowy - uzupełnienie informacji do raportów bieżących o numerach: 11...

PROCHEM - Zawarcie znaczącej umowy - uzupełnienie informacji do raportów bieżących o numerach: 11/2012 z dn. 12.07.2012 r., 9/2013 z dn. 19.04.2013 r. oraz 20/2013 z dn. 11.06.2013 r. (21/2013)
Share
dyznepp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
Zawarcie znaczącej umowy - uzupełnienie informacji do raportów bieżących o numerach: 11/2012 z dn. 12.07.2012 r., 9/2013 z dn. 19.04.2013 r. oraz 20/2013 z dn. 11.06.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Prochem S.A. informuje, że w dniu 14.06.2013 r. na rachunek bankowy spółki wpłynęła zaliczka w kwocie 7 230 000 EUR stanowiąca 15 % wartości kontraktu z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. na budowę pod klucz "Zespołu instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego". W związku z otrzymaniem zaliczki w dniu 14.06.2013 r. rozpoczęły bieg wszelkie terminy i zobowiązania umowne dotyczące realizacji ww. kontraktu. Umowa przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCHEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROCHEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pow?zkowska
(ulica) (numer)
022 326 01 00 022 326 01 01
(telefon) (fax)
prochem@prochem.com.pl prochem.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-10-523 012532360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyznepp

Podziel się opinią

Share
dyznepp
dyznepp