Trwa ładowanie...
d2jfxp5
d2jfxp5
espi

PROCHEM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadnia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Prochem...

PROCHEM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadnia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Prochem S.A. przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa (24/2013)
Share
d2jfxp5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCHEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadnia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Prochem S.A. przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.09.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że łączna liczba głosów na WZA Prochem S.A. posiadanych przez Prochem Holding zmieniła się o 3,43%. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Prochem S.A. było zbycie 133 500 szt akcji emitenta. Przed sprzedażą akcji Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa posiadała: 941 213 akcji Prochem S.A., które stanowiły 24,17% kapitału zakładowego, a akcje te dawały prawo do wykonania 941 213 głosów na Walnym Zgromadzeniu Prochem S.A. co odpowiadało 24,15% ogólnej liczby głosów. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu Prochem Holding dają 807 713 głosów na WZA Prochem S.A., co stanowi 20,73% ogólnej liczby głosów na WZA Prochem S.A. Całkowity stan posiadanych akcji spólki
Prochem S.A. przez Prochem Holding wynosi 807 713 szt, co stanowi 20,74% kapitału zakładowego Prochem S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCHEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROCHEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powązkowska 44c
(ulica) (numer)
022 326 01 00 022 326 01 01
(telefon) (fax)
prochem@prochem.com.pl prochem.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-10-523 012532360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jfxp5

Podziel się opinią

Share
d2jfxp5
d2jfxp5