Trwa ładowanie...
d1wf74w
espi

PRÓCHNIK - RB 14/2013 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (14/...

PRÓCHNIK - RB 14/2013 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (14/2013)
Share
d1wf74w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 14/2013 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 14 lutego 2013 r. od członka Rady Nadzorczej Spółki informacji, że Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nabył w dniu 12 lutego 2013 r. poza rynkiem regulowanym 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji Spółki (w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych) po średniej cenie 0,20 PLN. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 ŁódĽ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com.pl www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wf74w

Podziel się opinią

Share
d1wf74w
d1wf74w