Trwa ładowanie...
d33j89d
d33j89d
espi

PRÓCHNIK - RB 48/2013 - Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w...

PRÓCHNIK - RB 48/2013 - Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (48/2013)
Share
d33j89d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 48/2013 - Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 29 października 2013 r. uchwały Nr 1259/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki PRÓCHNIK S.A. zgodnie z którą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 30 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 28.248.045 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki PRÓCHNIK S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 października 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPRCHK00018". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com.pl www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33j89d

Podziel się opinią

Share
d33j89d
d33j89d