Trwa ładowanie...
d3z34wm
espi

PRÓCHNIK - RB 7/2014 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (7/2014)

PRÓCHNIK - RB 7/2014 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (7/2014)
Share
d3z34wm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 7/2014 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 21 lutego 2013 r. od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Rafała Bauera informacji, że w dniu 14 lutego 2014 r. jego małżonka zbyła poza rynkiem regulowanym 9.999.990 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki na rzecz podmiotu kontrolowanego przez siebie (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz będącego osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), po średniej cenie 0,20 PLN. Powyższe zbycie akcji nastąpiło w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy stronami w dniu 20 lutego 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com.pl www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z34wm

Podziel się opinią

Share
d3z34wm
d3z34wm