Trwa ładowanie...
d124twv
d124twv

Program motywacyjny CD Projektu zakłada 1,09 mld zł zysku netto w l. 2016-2021

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Nowy program motywacyjny, proponowany przez zarząd CD Projektu, zakłada m.in. wypracowanie skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016-2021 w wysokości 1,09 mld zł, podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d124twv

"W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego dotychczasowego programu motywacyjnego zatwierdzonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2011 roku i obejmującego lata 2012-2015, zarząd spółki wraz z zatwierdzeniem aktualizacji strategii Grupy na lata 2016-2021 planuje wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy CD Projekt S.A. o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2015 r.

Program ten będzie oparty o kryterium rynkowe (20% uprawnień) i wynikowe (80% uprawnień).

"Realizacja kryterium rynkowego uzależniona byłaby od spełnienia się warunku polegającego na zmianie kursu akcji spółki w okresie obowiązywania programu, wyższej od zmiany poziomu indeksu WIG w tym samym okresie, powiększonej o 100 punktów procentowych" - czytamy dalej.

d124twv

Realizacja kryterium wynikowego uzależniona byłaby od osiągnięcia określonych celów wynikowych, w odniesieniu do osób uprawnionych, mających wpływ na wyniki całej Grupy, w zakresie wszystkich jej segmentów działania.

"Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 - 2019: 618 427 tys. zł; lub w razie nie osiągnięcia tego kryterium;

  • Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 - 2020: 855 538 tys. zł; lub w razie nie osiągnięcia tego kryterium,
  • Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 - 2021: 1 092 649 tys. zł" - napisano w sprawozdaniu.
d124twv

Zgodnie z zakładanymi założeniami programu, dopuszczalne byłoby wcześniejsze zaliczenie celów wynikowych na bazie wyników roku 2016 lub lat 2016-2017 lub lat 2016-2018 w przypadku wcześniejszego osiągnięcia w krótszym okresie oczekiwanej wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy z działalności kontynuowanej wyznaczonego dla lat 2016-2019, podano także.

"Powyższe założenia programu obowiązujące na dzień publikacji niniejszego sprawozdania są odzwierciedleniem aktualnych intencji zarządu spółki. Dokładne warunki i parametry programu będą zawarte w zgłoszonych w terminie późniejszym projektach uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy CD Projekt S.A. i mogą ulec zmianie w stosunku do warunków opisanych powyżej" - zastrzegła także spółka.

CD Projekt odnotował w 2015 r. 342,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 336,2 mln zł wobec 12,41 mln zł straty rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 798 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

d124twv

Podziel się opinią

Share
d124twv
d124twv